Sag T-314/13: Sag anlagt den 12. juni 2013 — Portugal mod Kommissionen$