Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum ( EUT L 139 af 30.4.2004 . Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004 )