Frederiksen v. parlamentti Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 28 päivänä syyskuuta 1999. # Erik Dan Frederiksen vastaan Euroopan parlamentti. # Henkilöstö - Ylennys - Kumoamistuomiot - Täytäntöönpanotoimet - ETY:n perustamissopimuksen 176 artikla (josta on tullut EY 233 artikla) - Harkintavallan väärinkäyttö - Aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys - Vahingonkorvaus. # Asia T-48/97. TITJUR