Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU) na rok budżetowy 2014