Politinio ir saugumo komiteto sprendimas BiH/3/2004 2004 m. rugsėjo 29 d. dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo (2004/739/BUSP)