Απόφαση BiH/3/2004 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 29ης Σεπτεμβρίου 2004 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Συνεισφερόντων για τη Στρατιωτική Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη (2004/739/ΚΕΠΠΑ)