Zadeva T-474/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2013 – Fercal – Consultadoria e Serviços proti UUNT – Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti JACKSON SHOES — Prejšnja nacionalna firma JACSON OF SCANDINAVIA AB — Relativni razlogi za zavrnitev — Relativni razlog za ničnost — Člen 8(4) in 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)