Vec T-474/09: Rozsudok Všeobecného súdu z  24. januára 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços/ÚHVT — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva JACKSON SHOES — Skoršie národné obchodné meno JACSON OF SCANDINAVIA AB — Relatívny dôvod zamietnutia — Relatívny dôvod neplatnosti — Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“ ]