Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 523/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, lai noteiktu, kas veido ciešu atbilstību starp iestādes segto obligāciju un aktīvu vērtību Dokuments attiecas uz EEZ