Delegirana uredba Komisije (EU) br. 523/2014 оd 12. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima za utvrđivanje uske veze između vrijednosti pokrivenih obveznica institucija i vrijednosti njihove imovine Tekst značajan za EGP