Rozsudok Súdu zo 16. mája 2017 vo veci E-8/16 – Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS a Netfonds Livsforsikring AS/Nórska vláda (Sloboda usadiť sa – článok 31 Dohody o EHP – Smernica 2000/12/ES – Smernica 2002/83/ES – Smernica 2006/48/ES – Smernica 2007/44/ES – Úverové inštitúcie – Životné poisťovne – Kvalifikované účasti – Proporcionalita – Vhodnosť – Nevyhnutnosť)