Tiesas spriedums (2017. gada 16. maijs) lietā E-8/16 – Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS un Netfonds Livsforsikring AS pret Norvēģijas valdību (Brīvība veikt uzņēmējdarbību – EEZ līguma 31. pants – Direktīva 2000/12/EK – Direktīva 2002/83/EK – Direktīva 2006/48/EK – Direktīva 2007/44/EK – Kredītiestādes – Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības – Būtiska līdzdalība – Samērīgums – Atbilstība – Vajadzība)