Υπόθεση T-26/17 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Ιουνίου 2017 — Jalkh κατά Κοινοβουλίου (Ασφαλιστικά μέτρα — Θεσμικό δίκαιο — Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Προνόμια και ασυλίες — Άρση της ασυλίας μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος)