2019 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl vyno sektoriaus produkto specifikacijos pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnyje, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (Costers del Segre (SKVN))