Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2019 o zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 v Úředním věstníku Evropské unie (Costers del Segre (CHOP))