Komisjoni määrus (EL) nr 37/2010, 22. detsember 2009 , mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (EMPs kohaldatav tekst)