Komission lausunto, annettu 10 päivänä marraskuuta 2020, Belgiassa sijaitsevasta Desselin maanpäällisestä loppusijoituslaitoksesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta (Ainoastaan ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia) 2020/C 383/01