Съвместно действие 2007/887/ОВППС на Съвета от 20 декември 2007 година отменящо Съвместно действие 2005/557/ОВППС относно цивилно-военното подкрепящо действие на Европейския съюз към мисията на Африканския съюз в Дарфурския регион на Судан и на Сомалия