Zadeva T-267/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. junija 2013 – Italija proti Komisiji (EKUJS — Jamstveni oddelek — Potrditev obračuna — Izdatki, izključeni iz financiranja — Pretirana zamuda Komisije pri oceni sporočil, posredovanih na podlagi člena 5(2) Uredbe (EGS) št. 595/91 — Člen 32(5) Uredbe (ES) št. 1290/2005 — Obveznost obrazložitve — Razumni rok)