Cauza T-267/07: Hotărârea Tribunalului din 7 iunie 2013 — Italia/Comisia [ „FEOGA — Secțiunea Garantare — Închiderea conturilor — Cheltuieli excluse de la finanțare — Întârziere excesivă în evaluarea de către Comisie a comunicărilor transmise în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 595/91 — Articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 — Obligația de motivare — Termen rezonabil” ]