Lieta T-267/07: Vispārējās tiesas 2013. gada 7. jūnija spriedums — Itālija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Grāmatojumu noskaidrošana — Izdevumi, kas ir izslēgti no finansējuma — Pārmērīga kavēšanās, Komisijai izvērtējot saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 595/91 5. panta 2. punktu nosūtītos paziņojumus — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Saprātīgs termiņš)