Asia T-267/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.6.2013 — Italia v. komissio (EMOTR — Tukiosasto — Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Komission ylenmääräinen viivästyminen sille asetuksen (ETY) N:o 595/91 5 artiklan 2 kohdan nojalla toimitettujen tiedonantojen arvioinnissa — Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 5 kohta — Perusteluvelvollisuus — Kohtuullinen aika)