Kohtuasi T-267/07: Üldkohtu 7. juuni 2013 . aasta otsus — Itaalia versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine — Rahastamisest välja jäetud kulutused — Komisjoni ülemäärane viivitamine määruse (EMÜ) nr 595/91 artikli 5 lõike 2 alusel esitatud teadete hindamisel — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõige 5 — Põhjendamiskohustus — Mõistlik aeg)