Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1355 z 25. septembra 2020, ktorým sa Rumunsku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19