Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1355 (2020. gada 25. septembris), ar ko Rumānijai saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma