Nõukogu määrus (EL) nr 1262/2012, 20. detsember 2012 , millega kehtestatakse 2013. ja 2014. aastaks ELi laevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega