Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/574 av den 24 april 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/47 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater [delgivet med nummer C(2020) 2732] (Text av betydelse för EES)