Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/574 z dne 24. aprila 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 2732) (Besedilo velja za EGP)