Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/574 (2020. gada 24. aprīlis) ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/47 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 2732) (Dokuments attiecas uz EEZ)