Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/574 2020 m. balandžio 24 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/47 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 2732) (Tekstas svarbus EEE)