Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/574, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/47 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 2732) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)