2010/72/: A Bizottság határozata ( 2010. február 8.) bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2010) 751. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)