Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1220 van de Commissie van 24 juli 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor de Verenigde Staten in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza naar aanleiding van recente uitbraken in de staten Indiana en Nebraska (Voor de EER relevante tekst)