Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1220 оd 24. srpnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Sjedinjene Američke Države na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih proizvoda od peradi kroz Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica nakon nedavnih izbijanja bolesti u saveznim državama Indiani i Nebraski (Tekst značajan za EGP)