Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1220 на Комисията от 24 юли 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни и да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици, във връзка с последната поява на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в щатите Индиана и Небраска (Текст от значение за ЕИП)