Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor rum, tafia en arak van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS) (1994/1995)