2016 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2310 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, dėl ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų, įskaitant susitarimą, patvirtinimo