A Tanács (EU) 2016/2310 határozata (2016. október 17.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodással létrehozott Társulási Tanácsban az EU–Jordánia partnerségi prioritások, többek között a megállapodás elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról