Program działań w zakresie uczenia się przez całe życie ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (COM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))