Akční program v oblasti vzdělávání a celoživotního učení ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1720/2006/ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení (KOM(2008)0061 — C6-0064/2008 — 2008/0025(COD))