Mål T-364/15: Talan väckt den 4 juli 2015 – ADR Center mot kommissionen