Zadeva T-364/15: Tožba, vložena 4. julija 2015 – ADR Center/Komisija