Lieta T-364/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. jūlijā – ADR Center/Komisija