Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu výkonného riaditeľa spoločného podniku IIL v Bruseli — (Dočasný zamestnanec – platová trieda AD 14) — COM/2014/10357