Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego wspólnego przedsiębiorstwa IMI w Brukseli — (zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) — COM/2014/10357