Προκήρυξη κενής θέσης εκτελεστικού διευθυντή της Κοινής Επιχείρησης ΠΚΦ, στις Βρυξέλλες — (Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2014/10357