Vyhlášení výběrového řízení na pozici výkonného ředitele společného podniku IIL v Bruselu — (Dočasný zaměstnanec – třída AD 14) — COM/2014/10357