Avtalsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om handel med textilprodukter - Godkänt protokoll