STANOVISKO Výboru pre rozpočet pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Esteban González Pons