Pomoc państwa – Polska – Pomoc państwa nr SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) – Pomoc restrukturyzacyjna dla Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tekst mający znaczenie dla EOG